Volilni program


“Kakšen pa imate volilni program?” nam kdo reče. In mu odgovorimo: “Ima le eno točko: poslušali bomo voljo ljudi. Če pa ti je to premalo: jezik bomo stegovali v naslednje smeri:”

 Dolgoročna vizija

Na Ptuju bodo odločali ljudje neposredno. Volja volilcev bo naša zaveza!
Verjamemo, da se občani sami znamo odgovorno in racionalno odločati za tisto, kar je najboljše za naše mesto. Ne potrebujemo posrednikov.

Kako si predstavljamo neposredno demokracijo? Pred odločitvijo o izvedbi ključnih projektov za naše mesto bomo za mnenje javno vprašali volivce, ki boste imeli možnost podati svoje mnenje, ki bo potem za nas zavezujoče pri odločanju v mestnem svetu. Mestni svetniki bodo postopoma postali nadzorniki izvajanja skup(nost)nih projektov.

Temeljne vrednote

 • Preden bomo na veliko posegali v skupni, javni prostor, skupno naravo in prodajali skupno lastnino, vprašajmo o tem skupnost ljudi.
 • V spremembe v prihodnje čim bolj vključujmo: več nesnovne in materialne dediščine, več narave, in kot prvo: čim več volje ljudi.
 • Ljudje, ki jih bomo izvolili, bodo komunicirali z volivci stalno, ažurno, dvosmerno. V mesečnik, ki ga financiramo Ptujčani sami (Ptujčan), lahko pišejo vsi in to vse, kar bodo želeli (dokler ne bodo žaljivi). Tako kot to lahko počne “izvoljeno ljudstvo”: svetniki, stranke, liste in župan.
 • Vsako zadevo, ki se tiče javnega interesa, lahko vsak občan, če to želi, spremlja sproti, pregledno, stalno in v vsakem trenutku lahko vidi in ve, kaj se z zadevo dogaja. Sledljivost, preglednost, evalvacija, osebna odgovornost pri izvajanju skupnostnih projektov naj bodo samoumeven standard.
 • Ničelna toleranca do snedene besede izvoljenih.

 

Konkretni cilji

 • Južna obvoznica: vztrajati pri rešitvi, za katero se odločijo neposredno krajni ČS Budina-Jezero.
 • Zasadimo na Ptuju čim prej toliko dreves, kot jih je bilo v zadnjih letih požaganih. Zato, da bomo vrnili stanje “zelenosti Ptuja” na prejšnjo (večjo) raven. In eno plus. Za zgled: da bo treba poslej vedno za vsako podrto drevo posaditi vsaj eno novo.
 • Uvajanje participatornega proračuna – sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da o njegovi porabi soodločamo občanke in občani.
 • Seje someščanov-odločevalcev (mestnega sveta) snemajmo in v celoti predvajajmo na PeTV in spletu. Tako bo vsak občan lahko kadarkoli videl, kaj govori in za kaj se zavzema njegov pooblaščenec (svetnik). S tem bomo povečali zaupanje v naše izvoljene.
 • Pametna spletna stran mesta naj bo* osnovno orodje za stik z občani. Na njej bo občan našel konkretne informacije, ki ga zanimajo glede neke skupn(ostn)e zadeve, in bo sam to skupnost tudi lahko soustvarjal. Ptujska občina bo prva slovenska občina 4.0
 • Osnovnošolci naj se v šolah (njihova ustanoviteljica je MOP) pri izbirnih vsebinah učijo o zgodovini Ptuja in o tem, kaj danes pomeni biti proaktivni član polisa mesta ter kako lahko občani v praksi izvajajo lokalno samoupravo in odločajo o svojem okolju, skupnem, javnem dobru, skupni lastnini. Učimo jih razlike med predstavniško in neposredno demokracijo.
 • Javne zelene površine: na območju bivšega Koteksa, Stare steklarske delavnice … si bomo prizadevali za ureditev zelenih površin, kjer si bomo prebivalci našega mesta in vsi obiskovalci lahko napolnili baterije in tako staremu mestu vnesli svežino, ki jo to še kako potrebuje.
 • Urejenost mesta: prek mestnega sveta si bomo prizadevali za čim prejšnje analize o stanju starih mestnih ulic in njihovo ureditev. Prav tako bo za nas prioritetna naloga ureditev mestnih prometnih vpadnic in krožišč, ki jih bodo krasili simboli Ptuja in energija narave.

To je naše bistvo: poslušamo ljudi. Če ljudje dovolj vpijejo, da nekaj hočejo, in če je dovolj svetnikov v mestnem svetu, ki poslušajo voljo ljudi, potem bo po volji ljudi tudi odločeno. Preprosto kot pasulj. > Izvolite nas v mestni svet, pa bo.

Mi smo lista a la carte: kar boste vi naročili to bomo mi v mestni svet sporočili.
Pri nas ne “držimo gotovih jela”. Zato vas ne moremo pripeljati žejne čez Dravo.

*Pripis:
Zakaj uporabljamo besedne zvezo “prizadevali si bomo” in ne “mi bomo dosegli”? Zakaj uporabljamo “naj bo” in ne “bo”? Zakaj “vztrajati” namesto “mi bomo” itd.?

Preprosto: ničesar ne želimo obljubljati, razen: delali bomo na očeh javnosti, za korist javnosti. Kaj bomo pa dejansko dosegli, pa je odvisno od tega, ali bo sedel v MS eden svetnik Liste Ptuj je naš ali 2, ali 3 ali 18 😉