Volilni program ima le eno točko

“Kakšen pa imate volilni program?” nam kdo reče. In mu odgovorimo:
“Samo eno točko: Poslušali bomo voljo ljudi. Če pa ti je to premalo, ti povemo, da bomo jezike stegovali v naslednje smeri:”

 • Zasadimo na Ptuju čim prej točno toliko dreves, kot jih je bilo v zadnjih letih požaganih. Zato, da bomo vrnili stanje “zelenosti Ptuja” na prejšnjo (večjo) raven. In eno plus. Za zgled: Da bo treba poslej vedno za vsako podrto drevo posaditi vsaj eno novo.
 • V spremembe v bodoče čim bolj vključujmo: čim več nesnovne inmaterialne dediščine, čim več narave, in kot prvo: čim več volje ljudi.
 • Preden bomo na veliko posegali v skupni, javni prostor, skupno naravo in prodajali skupno lastnino, vprašajmo o tem skupnost.
 • Proračun občine naj občani v čim večji meri določajo čim bolj neposredno sami. Za začetek s participatornim proračunom.
  Kaj pa če svetnikov – predstavnikov naši občani sploh več ne potrebujejo in lahko začnemo že tudi razmišljati, kako bomo predstavniško demokracijo počasi zamenjali z neposredno demokracijo, kjer bi svetniki le še nadzirali izvajanje volje občanov oz. tega, kar bo v javnem, skup(nost)nem interesu?
 • Ljudje, ki jih izvolimo, naj komunicirajo redno, ažurno, dvosmerno. V mesečnik, ki ga financiramo Ptujčani sami (Ptujčan), lahko pišejo vsi in to vse, kar bodo želeli (dokler ne bodo žaljivi). Tako kot to lahko počne “izvoljeno ljustvo”: svetniki, stranke, liste in župan.
 • Vsako zadevo, ki se tiče javnega interesa, naše lokalne skupnosti, lahko vsak občan, če to želeli, spremljala sproti, pregledno, stalno in v vsakem trenutku lahko vidi in ve, kaj se z zadevo dogaja. Sledljivost, preglednost, evalvacija, osebna odgovornost pri izvajanju skupnostnih projektov naj bodo samoumeven standard.
 • Seje someščanov-odločevlcev (mestnega sveta) naj bodo snemane in v celoti predvajana na PeTV in spletu. Tako bo vsak občan lahko kadarkoli videl, kaj govori in za kaj se zavzema njegov pooblaščenec (svetnik).
 • Pametna spletna stran mesta naj bo osnovno orodje za stik z občani. Tam bo občan našel konkrente informacije, ki ga zanimajo glede neke skupn(ostn)e zadeve in bo sam tudi to skupnost lahko soustvarjal. Ptujska občina bo prva slovenska občina 4.0
 • Na Ptuju bo poslej veljala ničelna toleranca do snedene besede naših izvoljenih pooblaščencev.

Mi smo lista “ala carte”: Kar boste vi naročili – to bmo mi v mestni svet sporočili.
Pri nas ne držimo “gotovih jela”.
Mi vas ne moremo pripeljati žejne čez Dravo.