Kako nastajamo in rastemo?

Nastajali in rasli bomo točno tako – kot boste hoteli vi.
Če boste tako hoteli, bomo uspeli in bomo jeseni v mestnem svetu.
Če ne boste, bodo pač o Ptuju odločali še naprej drugi. Še naprej po njihovo.

Odločitev je tvoja.

Za 30.000 navadnih ljudi gre pri ptujski lokalni samoupravi.
30 izvoljenih svetnikov je manj pomembnih od 30.000 občanov.
Zato občani ne potrebujemo nove politične stranke, pač pa gibanje:
gibanje za prenos neposredne volje ljudi v sprejemanje skupn(ostn)ih odločitev.
Zato na volitve, občani. Občina smo mi.
Župan in mestni svetniki naj se zavedajo, da so v službi 30.000 “navadnih” ljudi.