Novice, Seje mestnega sveta MOP

Poročilo s 4. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Spoštovane članice, simpatizerke, člani in simpatizerji Društva Ptuj je naš

Za svetniki Mestnega sveta Mestne občine Ptuj je ena pomembnejših sej, saj smo na njej sprejeli kar 33 milijonov evrov visok proračun za leto 2019.

Kot je že v navadi, si celoten dnevni red lahko ogledate na spletni strani Mestne občine Ptuj, sam pa se bom dotaknil vsebine štirih točk, ki se najbolj dotikajo občanov.

2. Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2019

Pri enem najpomembnejših dokumentov, ki jih sprejema mestni svet, proračunu, je razveseljivo dejstvo, da smo svetniki proračun potrdili brez burne razprave in brez amandmajev, kar je bilo v preteklih letih daleč od realnega. Ta uspeh gre pripisati vsem svetniškim skupinam in svetnikom posameznikom, ki smo v preteklih mesecih vodili konstruktiven dialog, s katerim smo dorekli kompromis med željami in zmožnostmi, ki jih proračunska sredstva omogočajo. Pohvala gre tudi županji, ki je v začetku mandata dokazala, da misli resno, ko uporabi slogan »skupaj zmoremo več«, ter vodi diametralno nasprotno politiko, kot smo je bili vajeni v preteklih letih. V Društvu Ptuj je naš, skupni ponos, pa smo izjemno veseli, da smo v proračun uspeli vnesti postavko za snemanje sej in se z županjo dogovoriti, da bomo proračunska sredstva namenili tudi za ozelenitev mesta. Prav tako so v proračunu sredstva za dokončanje tržnice, sredstva za infrastrukturno obnovo, kot tudi sredstva za že več let čakajočo sanacijo OŠ Mladika. Čeprav se vsega ne da postoriti v enem letu, smo Ptujčani z izidom lahko zadovoljni in z optimizmom zremo v leta, ki so pred nami.

Pri tej točki smo svetniki prav tako glasovali o sklepu, s katerim smo podali soglasje Mestne občine Ptuj za Evropsko prestolnico kulture 2025, ter potrdili postavko v proračunu, ki je namenjena pripravi kandidature v višini 100.000 evrov.

3. Pobude in vprašanja

Na 4. redni seji MS Ptuj sem v imenu Liste Ptuj je naš podal naslednje pobude.

  1. Parkirišče pod gradom kot izhodiščna točka za večino turistov potrebuje gostinski lokal in sanitarije. Preveri naj se možnost celostne ureditve lokacije na način, da se v stavbi ob parkirišču, kjer so stanovanja, uredijo gostinski objekt, sanitarije in obenem še turistično- informacijski center. Če so stanovanja lastniška, naj se postavi premični objekt, kot je na Ranci, ali premični objekti ob Potrčevi cesti.
  • Premična stranišča (t. i. dixiji) v Zelenikovi ulici so v času prireditev neprimerna. Ne samo da kazijo podobo mesta, obenem so postavljena v ozko ulico, s čimer odvzemajo parkirna mesta stanovalcem, ki imajo dovolilnice. Premična stranišča so potrebna samo v času večjih prireditev, pri čemer pa naj se postavijo na nasprotno stran mestne hiše, v Lackovo ulico, ki je veliko širša, bolj osvetljena, ali pa ob že nameščena premična stranišča ob bloku Lackova 5.
  • Ureditev posipnega mesta na novem Rogozniškem pokopališču je neprimerna in ne odraža pietete, ki naj bi je bil deležen vsak na svoji poslednji poti. Lokacija je velikokrat nasmetena, deluje »žalostno«, grdo. Urediti bi se jo dalo že z zasaditvijo okrasnih dreves okrog posipnega mesta, s postavitvijo dodatnih klopi za žalujoče ter postavitvijo spodobnega spomenika (v obliki žarnega zidu), na katerega bi se dodajale ploščice z imeni in priimki tam pokopanih. Tabla, ki sedaj služi obeležju tam pokopanih, je neprimerna, saj je skupaj z okroglim stojalom za odlaganje sveč videti ceneno, žalostno in nedokončano. Za zgled navajamo primer iz Ormoža in z domala vseh okoliških pokopališč.
  • Parkirišče pod pošto. Na njem je zarisana kolesarska steza, ki dejansko ne služi ničemur, saj se promet na parkirišču odvija počasi, kolesarji, ki so na tem delu sicer izredno redki, pa se lahko vozijo po cestišču. Dejansko nepotrebna kolesarska steza odvzema prepotrebne parkirne prostore, zato predlagamo, da se kolesarska steza na parkirišču ukine in na njej zarišejo dodatni parkirni prostori.

Obenem tudi predlagamo, da se preuči možnost nadgradnje tega parkirišča z dodatnim nadstropjem na način, kot je to urejeno v Zagrebu – z montažno konstrukcijo.

  • Pristojne službe naj v najkrajšem možnem času pripravijo jasna navodila, skice in priporočila o podobi ograd za posode za zbiranje odpadkov v blokovskih naseljih. Zaradi spremembe pri obračunavanju odvoza odpadkov si etažni lastniki želijo ograditev posod za odlaganje le-teh. Glede na to, da spremembe pri obračunih že veljajo, je skrajno neprimerno, da pristojne službe predloga, kako bodo ograjena mesta videti, še niso izdelale in poskrbele, da okolica blokovskih naselij ne bo videti »cirkuško«, kot so  bile nekoč videti vrtičkarske površine.

4. Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v Mestni občini Ptuj

Svetniška skupina PJN z veseljem sporoča, da je prav tako podprla omenjeni odlok. Odlok bo predvidoma stopil v veljavo z 11. 5. 2019, kar pomeni, da bodo mladi odtlej deležni 40 % popusta komunalnega prispevka, mlade družine pa 50 % popusta pri odmeri komunalnega prispevka oziroma največ 5.000 EUR.

9. Predlog Sklepa o potrditvi cen storitev izbirne lokalne gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih vozil na območju Mestne občine Ptuj

Na področju parkiranja v Ptuju se uvaja kar nekaj sprememb. Modra cona se uvaja tako na parkirišču pri Živilih kot tudi na železniški postaji. Prav tako se spreminjajo cene modre cone. V tarifi 1. se s sedanjih 0,8 EUR dvigne na 1,00 EUR in v tarifi 2 s 0,6

EUR na 0,80 EUR. K obstoječi tarifi 1 in tarifi 2 se uvaja tudi tarifa 3, v katero bo spadalo parkirišče na Čučkovi ulici in Osojnikovi cesti (pri železniški postaji). Cena za tarifo 3 bo 0,50 EUR (vključno z DDV).

Omenjene spremembe je podprlo 22 svetnikov, pri čemer pa Društvo PJN podpore temu predlogu ni podalo. Naše stališče je, da si prazno mesto ne more privoščiti višjih cen parkiranja, kot jih ima prestolnica Ljubljana. Na Ptuju je sicer znana problematika pomanjkanja parkirnih mest, a le višanje cene modre cone omenjene problematike ne bo rešilo.

Alen Iljevec, mestni svetnik Liste Ptuj je naš

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.