Pobude in predlogi PJN

Odgovori na podane pobude in vprašanja PJN na 2. seji MS MOP

Alen Iljevec, svetniška skupina Ptuj je naš je posredoval naslednjo pobudo št. 29/2: Lastnike lokalov, katerih poslovanje je moteno zaradi obnove tržnice, se oprosti plačila NUSZ za leto 2019, najemnike občinskih poslovnih prostorov pa oprosti plačila najemnine v protivrednosti NUSZ-a. Prav tako naj se vsem prizadetim pravnim subjektom omogoči brezplačno oglaševanje njihove dejavnosti v Ptujčanu, ter preuči ostale možnosti pomoči prizadetim pravnim subjektom.
Odgovor: Mestna občina Ptuj preverja možnost denarnega nadomestila škode zaradi izgubljenega dobička kot posledica zmanjšanja prihodkov iz poslovanja zaradi obnove mestne tržnice na Ptuju v obliki javnega razpisa po vzoru iz Novega mesta. Ker je izpad dohodka možno oceniti šele po zaključku gradnje, se bodo aktivnosti, v kolikor se za njih odloči, izvedle takrat. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ) je obvezna dajatev, ki jo ureja Zakon o stavbnih zemljiščih in se pri postopanju davčnega organa šteje za davek. ZSZ v svojem 59. členu taksativno določa oprostitve. ZSZ zgolj dovoljuje, da občina predpiše oprostitev plačila NUSZ za občane z nižjimi dohodki in občane, ki so organizirano vložili sredstva za gradnjo komunalnih objektov in naprav. Slednje je Mestna občina Ptuj uredila v 8. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča. Oprostitve plačila NUSZ so natančno določene v predpisih in dodatnih oprostitev pri odmeri NUSZ ni možno določati. Enako stališče so zavzela
tudi resorna ministrstva v sistemskih priporočilih za izboljšanje sistema za NUSZ. Po odloku o izdajanju medija Ptujčan cenik oglasnih sporočil določi župan na predlog uredništva. Če bo slednje oblikovalo predlog, kot ga navaja pobuda, in če ta predlog potrdi županja MO Ptuj, potem lahko v skladu z možnostmi na oglasnem prostoru v Ptujčanu namenimo prostor za ta namen v dogovorjenem obsegu in za določen čas.
Odgovor pripravile: Marjetka Eberl, Mojca Horvat, Mojca Rihtarič, Barbara Ferčič


Alen Iljevec, svetniška skupina Ptuj je naš je posredoval naslednjo pobudo št. 30/2: Na obstoječe drogove za zastave pred javnimi zavodi, občino in javnimi podjetji, naj se izobesi zastave ob 1950. obletnici prve pisne omembe Ptuja.
Odgovor: V začetku leta 2019 smo pozvali zavode, katerih ustanoviteljica je Mestne občina Ptuj, četrtne skupnosti ter druge večje zavode, ki imajo sedeže v Mestni občini Ptuj, da se pridružijo praznovanju ter izobesijo zastave z logotipom obletnice na drogove pred svojimi sedeži. Zastave bodo izdelane najkasneje do 15. 2. 2019.
Odgovor pripravila: Jasmina Krajnc


Alen Iljevec, svetniška skupina Lista Ptuj je naš je posredoval naslednjo pobudo št. 31/2: Brezplačni avtobus naj se nadgradi z voznimi linijami, ki bodo povezovale vse mestne in primestne četrti. V okviru nižanja stroškov naj se preverijo vse možnosti povezave mestnega in šolskega avtobusa.
Odgovor: Za izvajanje mestnega avtobusa je opravljena evalvacije obstoječe linije javnega mestnega potniškega prometa in pregled ter analiza obstoječih šolskih prevozov na območju Mestne občine Ptuj s ciljem ugotoviti prednosti in slabosti obstoječe ureditve ter predlagati ukrepe za izboljšanje ter finančno racionalizacijo. Ugotovljeno je, da obstoječa linija izpolnjuje pričakovanja v izvajanju mestnega avtobusnega prevoza. Za ta namen je pripravljen predlog uvedbe druge linije s povezavo centra mesta do trgovskih centrov. Z uvedbo dodatne mestne linije bi bilo mogoče prevzeti manjši del šolskih potovanj, določen potencial za racionalizacijo stroškov šolskih prevozov pa je mogoče doseči tudi z zamikom pričetka pouka v posamezni šoli in s preveritvijo šolskih okolišev tako, da je možno z enim avtobusom in voznikom opraviti več zaporednih voženj. Predhodno je potrebno oblikovati Odlok o načinu in pogojih za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in šolskih prevozov v Mestni občini Ptuj ter zagotoviti finančna sredstva za izvedbo projekta in možnosti razširitev na druge četrtne skupnosti
MO Ptuj.
Odgovor pripravil: Aleš Gregorec


Alen Iljevec, svetniška skupina Lista Ptuj je naš je posredoval naslednjo pobudo št. 32/2: Ptujske vrtce in osnovne šole naj se pozove k likovnemu ustvarjanju na temo 1950. obletnice prve pisne omembe Ptuja, izdelke pa izobesi po izložbah mestnega jedra, najizvirnejše pa razstavi tudi v Galeriji Magistrat.
Odgovor: Ptujski vrtci in šole pripravljajo v počastitev 1950-letnice prve pisne omembe Ptuja veliko aktivnosti, v katere je med drugim vključeno tudi likovno ustvarjanje. Šole bodo dela in utrinke iz dogodkov razstavili v svojih prostorih. Vrtec Ptuj razpisuje otroški likovni natečaj z naslovom »Rimljani«. Avtorji prvih deset izbranih likovnih del bodo prejeli posebna priznanja in praktične nagrade, dela bomo postavili na ogled v Galeriji Magistrat v mesecu maju, ko bo potekala otvoritev razstave.
Odgovor pripravila: Jasmina Krajnc

Avtor naslovnice: Dušan Gabrovec

Razmišljanje o “Odgovori na podane pobude in vprašanja PJN na 2. seji MS MOP”

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.