Novice, Seje mestnega sveta MOP

Poročilo s 2. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

Spoštovani Ptujčani, drage Ptujčanke,

za nami je 2. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj. Na kratko bi vas želel seznaniti z odločitvami Liste Ptuj je naš in s sprejetimi sklepi Mestnega sveta v točkah, ki se v največji meri dotaknejo vas.

Najpomembnejše točke dnevnega reda:

2.) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ptuj za leto 2019

Mestne svet je sprejel sklep, da je predlog proračuna korektno pripravljen in da se omenjeni predlog da v 30-dnevno javno razpravo. Na tem mestu vas tako pozivam, da predlog pregledate (nahaja se na spletni strani Mestne občine Ptuj), za zainteresirane člane in podpornike Liste Ptuj je naš smo nekaj izvodov tudi natisnili. Nahajajo se v prostorih Liste Ptuj je naš, kjer si jih ob predhodni najavi lahko ogledate. 30 dni je izjemno pomemben rok, saj lahko v tem času pripravimo amandmaje za projekte, za katere menimo, da v letošnje proračunsko leto spadajo in jih ni v predlogu proračuna. Sedaj je torej čas, da glasno povemo, kaj si za naše mesto želimo, kajti po toči zvoniti bo prepozno. Vabljeni k razpravi in dajanju predlogov, skupaj pa bomo preučili, kaj je realno, in se potrudili naše ideje korektno zastopati v mestnem svetu.

3.) Pobude

Pobude, ki jih je Lista Ptuj je naš podala na 2. redni seji MS Ptuj

1) Lastnike lokalov, katerih poslovanje je moteno zaradi obnove tržnice, se oprosti plačila NUSZ za leto 2019, najemnike občinskih poslovnih prostorov pa oprosti plačila najemnine v protivrednosti NUSZ-a. Prav tako naj se vsem prizadetim pravnim subjektom omogoči brezplačno oglaševanje njihove dejavnosti v Ptujčanu ter preuči druge možnosti pomoči prizadetim pravnim subjektom.

2) Na obstoječe drogove za zastave pred javnimi zavodi, občino in javnimi podjetji naj se izobesi zastave ob 1950. obletnici prve pisne omembe Ptuja.

3) Brezplačni mestni avtobus naj se nadgradi z voznimi linijami, ki bodo povezovale vse mestne in primestne četrti. V okviru nižanja stroškov naj se preverijo vse možnosti povezave mestnega in šolskega avtobusa.

4) Ptujske vrtce in osnovne šole naj se pozove k likovnemu ustvarjanju na temo 1950. obletnice prve pisne omembe Ptuja, izdelke pa razstavi po izložbah mestnega jedra, najizvirnejše tudi v Galeriji Magistrat.

4.) Osnutek (predlog) Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Mestni občini Ptuj – skrajšan postopek

Pri predmetni točki se je razvila burna razprava o primernosti nižanja cen turistične takse za osebe, ki prenočijo v kampih. Ta se je v preteklem letu zvišala na enako raven kot za vse ostale turiste, ki prenočijo v hotelih, apartmajih … Podani so bili tako argumenti za kot proti, na koncu je mestni svet s 15 glasovi za in 14 glasovi proti podprl znižanje cen turistične takse za osebe, ki prenočijo v kampih za 50 %. Svetniška skupina Liste Ptuj je naš je zavzela stališče, da je znižanje vsekakor dobrodošlo, saj prihodek turističnih taks v mestno blagajno res predstavlja enega izmed virov dohodkov, a je učinek dviga cen proti temu, kak signal se bodočim obiskovalcem kampov pošilja s tem, zanemarljiv. Kot mestni svetnik sem kolege svetnike pozval, da rezerve najdemo v racionalizaciji poslovanja nekaterih javnih zavodov, ne pa na račun turistov, ki jih že tako ali tako ni toliko, kot bi si jih vsi skupaj želeli. Omenjeni dohodek je prav tako fiktivne narave, saj vnaprej ne vemo, kako velik bo, prav tako je lahko finančni učinek večjega števila turistov, ki pridejo v kampe, na ptujsko gostinstvo in druge storitvene dejavnosti mnogo večji kot nekaj tisočakov več v mestni blagajni.

12.) Predlog Sklepa o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ptuj

V preteklem letu je Vlada RS s sindikati javnega sektorja dosegla dogovor o višanju plač v javnem sektorju. Omenjeno dejstvo pa pomeni, da se masa plač, ki predstavlja glavni dejavnik cen vrtca, dviga. Mestni svet je bil tako postavljen pred težko dejstvo, da se breme dviga cen prenese na starše ali da se omenjeni znesek pokrije iz mestnega proračuna, ki se mu denar lahko vzame le pri delu, ki je namenjen investicijam in je že tako iz leta v leto nižji. Kot svetnik sem županji in kolegom v mestnemu svetu predlagal, da se dvig cen za starše v prihodnje poskuša ublažiti z racionalizacije poslovanja vrtca, na drugi strani pa naj občine preko Skupnosti občin Slovenije ter Združenja Mestnih občin Slovenije vladi RS pošljejo jasen signal, da v prihodnje ne vzpostavljajo nevzdržnega stanja s tem, da občinam nalagajo nove in nove finančne obveznosti, medtem pa ne zagotovijo dodatnih finančnih sredstev, ki jih te obveznosti zahtevajo. V trenutku, ko sredstev za investicije že tako ni na pretek, gospodarska javna infrastruktura pa nam tako rekoč razpada pred očmi, si po mnenju svetniške skupine Liste Ptuj je naš nikakor ne moremo privoščiti, da bi proračun obremenili za dodatnih 413.000 evrov, kolikor bo znašal dodatni strošek dviga cen v vrtcih, zato smo dvig cene potrdili. Mestni svet je tako potrdil višanje cen vrtca za 1. starostno skupino od 2 do 21 evrov in za 2. starostno skupino od 3 do 24 evrov.

13.) Volitve in imenovanja:

Iskrene čestitke vsem članom Društva Ptuj je naš, ki so zasedli mesta v naslednjih delovnih telesih:

a) Dušan Gabrovec, član Uredništva medija Ptujčan

c) Matevž Toplak, član Programskega sveta podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o.

d) Milovan Milunič predstavnik Mestne občine Ptuj v Svet zavoda javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj

Alen Iljevec, mestni svetnik Liste Ptuj je naš

Oddajte komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Komentirate prijavljeni s svojim WordPress.com računom. Odjava /  Spremeni )

Google photo

Komentirate prijavljeni s svojim Google računom. Odjava /  Spremeni )

Twitter picture

Komentirate prijavljeni s svojim Twitter računom. Odjava /  Spremeni )

Facebook photo

Komentirate prijavljeni s svojim Facebook računom. Odjava /  Spremeni )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.